I ODBIERZ DARMOWE MINUTY!

im dalej masz

tym dłużej grasz

Dowiedz się jak skorzystać z promocji i otrzymać GRATISOWY czas!

 

Nadeszła pora wakacyjnych wyjazdów oraz weekendowych wypadów z rodziną lub znajomymi. Planujecie zawitać do Łodzi? To świetnie, mamy dla was specjalną promocję.

Jeśli tylko:

  • przyjedziesz do nas spoza granic administracyjnych Łodzi,
  • okażesz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub dowód rejestracyjny pojazdu wskazującym na miejsce zarejestrowania,
  • wykupisz co najmniej jedną godzinę gry w kręgle.

DOSTANIESZ DODATKOWY CZAS, który zrekompensuje przebytą drogę 🙂
Jak naliczamy dodatkowy czas? 

  • ustalamy odległość od miejscowości/wsi do CH Sukcesja
  • ilość czasu przeliczamy proporcjonalnie (max. 60 min dla >100km)np. Opoczno 70km = 42min, Sieradz 50km= 30min, Radomsko 75km=45min

Promocja obowiązuję od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-19:00.
Masz pytania lub chcesz zarezerwować tor? Napisz do nas lub zadzwoń 🙂

REGULAMIN PROMOCJI
“No to w drogę” (dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie “No to w drogę”, zwanej dalej „Promocją”, jest Sukcesja Bowling Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Politechniki 1, NIP:982- 037-82-51. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest wynajęcie toru bowlingowego na jedną godzinę + otrzymanie czasu gratisowego. Kule i buty do gry wliczone są w cenę wynajęcia toru.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 12 czerwca 2020 roku do 12 lipca 2020.
Promocja obowiązuję od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-19:00.
4. Promocja organizowana jest na terenie kręgielni Król Kul znajdującej się przy Al. Politechniki 1 w C H – R „Sukcesja” IV piętro.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób zamieszkujących poza obrębem administracyjnym miasta Łodzi.
2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik w czasie trwania Promocji powinien:
a. Wynająć tor w kręgielni Król Kul informując pracownika recepcji, u którego dokonuje wynajęcia toru o chęci skorzystania z Promocji.
b. Okazać dokument ze zdjęciem lub dowód rejestracyjny pojazdu wskazujący na miejsce zamieszkania/zarejestrowania poza granicami Łodzi.
4. Do wynajętego czasu zostanie dodany czas GRATISOWY zależny od dystansu w linii prostej od miejsca wskazanego na wyżej opisanym dokumencie.
5. W przypadku sporu decyzje dot. dystansu (ilości doliczonych minut) podejmuje obsługa recepcji.
6. Maksymalny możliwy czas doliczony do gry wynosi 60 min i odpowiada odległości w linii prostej równej 100 km. Mniejsze odległości przeliczane są na czas proporcjonalnie.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
§4 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punkcie recepcji obiektu Król Kul.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w punkcie recepcji obiektu Król Kul.
2. Regulamin okazywany jest na prośbę klienta obiektu Król Kul.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. W kwestiach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Kręgielni Król Kul.