WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

I WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY

Z okazji dnia dziecka przygotowaliśmy dla Was konkurs w którym możesz zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nagroda główna to voucher na organizację przyjęcia dla Ciebie i Twoich znajomych o wartości do 1000 zł!

Konkurs trwa w dniach 28.05.2021 – 01.06.2021

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

 1. Podczas wynajmowania toru odebrać od recepcjonisty formularz konkursowy
 2. Rozwiązać quiz zawarty na formularzu
 3. Wpisać swój najwyższy wynik
 4. Zgłosić formularz na recepcji

Prawda, że to proste?

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby w wieku od 3 do 16 r.ż.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na poniższej stronie w terminie do dn. 8.06.2021 r.

Szczegóły wyłonienia zwycięzcy opisane są w Regulaminie Konkursu §2 pkt 4 znajdującym się na dole strony

Czy to za mało?
VR GRATIS!!!

W takim razie każda osoba w wieku od 3 do 16 r.ż, która w dniach 28.05.2021 – 01.06.2021 wynajmie tor przynajmniej na 1h gry w kręgle otrzymała dodatkowo kupon na przejażdżkę VR GRATIS!!!!

 

Drogie Mamy przypominamy że w tym samym czasie trwa dla Was promocja! Sprawdźcie szczegóły na https://krolkul.pl/dzien-mamy/

WYNIKI KOŃCOWE

KONKURS DZIEŃ DZIECKA

MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO PKT Z ODP PKT Z GRY HDCP SUMA
1 OLA GRABKOWSKA 10 142 15 167
2 JULIA SKIERSKA 10 134 15 159
3 WIKTOR GRABKOWSKI 10 142 5 157
4 JAN UCIŃSKI 10 135 0 145
5 HANNA UCIŃSKA 10 123 5 138
6 POLA PAWŁOWSKA 10 111 15 136
7 GABRIELA OMIECIŃSKA 8 106 15 129
8 ANTONI SIAŃCZYK-ROSIAK 10 102 15 127
9 WIKTORIA SZEWCZYK 10 99 15 124
10 ZUZANNA GUZIUK 10 97 15 122
REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Sukcesja Bowling Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Politechniki 1 kod pocztowy 93-590, NIP 9820378251, zwana dalej organizatorem
 2. Celem konkursu jest zdobycie najwyższej ilości punktów zgodnie z §2 pkt 4 regulaminu. W tym celu uczestnik zobowiązany jest do  wynajęcia toru bowlingowego za cenę  z cennika obowiązującą w dniu i czasie wynajęcia toru bowlingowego, wypełnienia formularza konkursowego i zgłoszenia go do pracownika recepcji
 3. Czas trwania konkursu obejmuje dni 28.05.2021 – 01.06.2021 r.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Kręgielni Król Kul znajdującej się w Łodzi ul. Politechniki 1 lok. 4.03

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien podczas wynajmowania toru zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie, odebrać formularz zgłoszeniowy, odpowiedzieć na pytania zawarte na formularzu, wypełnić formularz danymi osobowymi i zaakceptować zgody RODO, zgłosić formularz w punkcie recepcji Kręgielni Król Kul.
 2. Uczestnikiem może być tylko osoba w wieku od 3 do 16 r.ż. Uczestnik poniżej 13 r.ż. powinien na kręgielni znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 3. Konkurs obowiązuję tylko w ściśle określonych dniach tj. 28.05.2021 – 01.06.2021
 4. Uczestnicy konkursu otrzymują punkty na następujących zasadach:
  a) po 2 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań zawartych w formularzu
  plus
  b) ilość punktów równą uzyskanemu wynikowi zgłoszonemu na formularzu np. wynik równy 120=120 pkt.
  plus
  c) dodatkowe punkty HDCP – punkty dodawane są w celu wyrównania szans ze względu na różnicę wiekową uczestników konkursu na następujących zasadach:
  – od 3 r.ż. do 5 r.ż = +20pkt
  – od 6 r.ż do 10 r.ż. = +15pkt
  – od 11 r.ż. do 13 r.ż. = +5pkt
  – od 14 r.ż. do 16 r.ż. = +0pkt
 5. Wynik zgłoszony na formularzu weryfikowany jest przez pracownika kręgielni. W przypadku podania fałszywego wyniku uczestnik dyskwalifikowany jest z konkursu
 6. Zwycięża uczestnik z najwyższą ilością punktów
 7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników, o kolejności zajętych miejsc decydują:
  a) w pierwszej kolejności ilość zdobytych strików
  b) w przypadku takiej samej ilości strików o kolejności decyduje ilość zdobytych spare’ów
 8. Tabela z wynikami zostanie opublikowana na stronie www.krolkul.pl/konkurs-dzien-dziecka do dnia 08.06.2021 r.
 9. Zwycięzca dodatkowo zostanie poinformowany o wygranej na numer tel. podany w formularzu kontaktowym

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość organizacji przyjęcia na zasadach określonych w ofercie organizacji przyjęcia urodzinowego. Pełna oferta dostępna jest na stronie https://krolkul.pl/urodziny-dla-dzieci/.
 2. Uczestnik w przypadku wyboru oferty kręgli może skorzystać z opcji max 20 osób, w przypadku wyboru oferty VR uczestnik może skorzystać z opcji max 15 osób
 3. W przypadku wyboru opcji o wartości niższej niż 1000 zł uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy wartości między wybraną opcją, a kwotą 1000 zł.
 4. Uczestnik określi wybraną opcję organizacji przyjęcia w ustaleniu z pracownikiem recepcji przy czym przyjęcie musi odbyć się najpóźniej do dnia 31.08.2021. W przypadku niewykorzystania voucheru do ww. dnia traci on ważność, a wartość organizacji przyjęcia nie podlega wypłacie.
 5. Uczestnik musi określić date organizacji przyjęcia min. z tygodniowym wyprzedzeniem. Przyjęcie będzie mogło odbyć się we wskazanym terminie jedynie w przypadku dostępności torów. W przypadku braku dostępności torów uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin organizacji przyjęcia

§4 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punkcie recepcji obiektu Król Kul
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko i dokładny adres kontaktowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem na adres kontaktowy podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w punkcie recepcji obiektu Król Kul
 2. Regulamin okazywany jest na prośbę Uczestnika promocji
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny
 4. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Kręgielni Król Kul